imds.jpg

Co je IMDS?

Do roku 2015 musí mít k dispozici informace o složení kterékoliv součásti z 95% automobilu každý, kdo bude chtít znovu tuto součást použít v souladu s platnými požadavky.

Každý výrobce je zodpovědný za všechny aspekty (používání, vyřazení, likvidace atd.) svého produktu tak, jak to ukládá domácí i mezinárodní legislativa (např. Direktiva Evropské Unie o konci provozu silničních vozidel – ELV = „End of Life Vehicles“, zákony o nakládání s nebezpečnými látkami atd.). Výrobci musí rovněž poskytovat informace o použitých materiálech ve výrobku, aby bylo možné určit podíl jednotlivých materiálů ve výrobku a stupeň nebezpečnosti daného materiálu.

Toto vede k požadavku nezbytné znalosti přesného složení jednotlivých používaných materiálů.

Uvedený koncept je realizován v systému IMDS (International Material Data System – Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech) založeném na internetových technologiích s centrální databází spravovanou firmou Hewlett-Packard GmbH.

Takto je umožněno automobilovým výrobcům a dodavatelům jednotlivých součástí standardizovat své procesy a umožnit efektivní výměnu dat.