imds.jpg, 33kB

Jak se stát uživatelem IMDS

Softwarové požadavky

Pro vstup do systému IMDS potřebujete internetové připojení a prohlížeč.

Použijte některý z prohlížečů podporovaných Hewlett-Packard GmbH (jejich seznam najdete na veřejných stránkách IMDS – https://public.mdsystem.com/en/web/imds-public-pages/imds-system např. Microsoft Internet Explorer verze 10.0 a nebo aktuální verze Mozilla Firefox nebo Google Chrome.

Nedoporučuje se používat nastavení prohlížeče a/nebo další programové vybavení blokující otevírání dalších oken internetového prohlížeče (tzv. pop-up blocker).

Pokud používáte operační systém „Windows XP Service Pack 2 (SP2)“ je toto nastavení výchozím nastavením systému a musí být změněno.

Dále je nutné v nastavení bezpečnosti uvedeného operačního systému (XP SP2) povolit okna otevíraná pomocí skriptu.

Používáte-li Microsoft Internet Explorer, mohou nastat potíže, pokud je „Zabezpečení zóny Internet“ (Privacy) nastaveno na hodnotu vyšší než Střední (Medium), nebo pokud jsou veškeré prvky ActiveX nastaveny na “Zakázáno“.

V nastaveních prohlížeče aktivujte „Java Scripting“. Jestliže tato možnost není správně nastavena, nebudete moci pokračovat v práci s aplikací. Pro dokončení celého procesu se řiďte příkazy systému.

Abyste předešli chybám, nepoužívejte některá specifická tlačítka prohlížeče, např. „Zpět“ („Back“).

Proces registrace

Budoucí Client Manager může registrovat svou společnost on-line na stránkách www.mdsystem.com

Abyste zabránili případným nedorozuměním, neregistrujte svou společnost více než jednou. Pro ověření, není-li vaše společnost již registrována (jiným pracovníkem vaší společnosti), prosím kontaktujte své místní Středisko služeb IMDS ještš PŘED zahájením procesu registrace.

IMDS je v provozu od roku 2001 a je velmi pravděpodobné, že vaše společnost již byla některým pracovníkem registrována. Na stránkách https://www.mdsystem.com/imdsnt/ klikněte na odkaz “Register your company”.

Upozornění:

Potvrzení nebo zrušení registrace na zaslané internetové adrese proveďte do dvou týdnů. Jestliže tak neučiníte, bude registrace Vaší společnosti automaticky zrušena.

Stránka s Vaším uživatelským ID (User ID) a heslem bude z bezpečnostních důvodů zobrazena POUZE JEDNOU. Poznamenejte si proto Vaše ID i heslo pro přístup do IMDS – při prvním přihlášení budete muset Vaše heslo změnit.